Tarkvaraarendusmudel | Tarkvaraarendus Tarkvaraarendusmudel | Tarkvaraarendus

Tarkvaraarendus on oma olemuselt keerukas protsess, mis hõlmab endas loovust, konstruktiivsust ja koostööd. Tarkvara arendusprotsessi tõhus areng põhineb multidistsiplinaarsusel ja kogenud arendajatest, kes kasutavad tehnilisi ressursse ja asjakohaseid tehnikaid kliendi soovitud väärtuse saavutamiseks.

Tarkvaraarenduses kasutame mudelvaadekontroller ehk MVC (Model-View-Controller) arhitektuurimustrit, mis jagab tarkvaraarenduse kolmeks omavahel seotud osaks.

Mudel – talletab info, mis on saadud kontrolleri käskluste järgi ning mida kuvatakse vaate abil. Mudel haldab infot, loogikat ning rakenduse reegleid.

Vaade – info esitlus, näiteks diagramm või tabel. Ühe info esitlemiseks võib kasutada mitu erinevat vaadet.

Kontroller – võtab sisendina sisse info ning muudab selle käskustleks mudeli või vaate jaoks

mudel-vaade-kontroller

mudel-vaade-kontroller. Allikas Wikipedia